© R. Motyl, Archiwum Miasta st. Warszawy

© R. Motyl, Archiwum Miasta st. Warszawy

© R. Motyl, Archiwum Miasta st. Warszawy