© Bartosz Stawiarski, Museum of Modern Art, Walid Raad, Listy do czytelnika (1864, 1877, 1916, 1923), 2014

© Bartosz Stawiarski, Museum of Modern Art, Walid Raad, Listy do czytelnika (1864, 1877, 1916, 1923), 2014