&copy Bartosz Stawiarski, Museum of Modern Art

&copy Bartosz Stawiarski, Museum of Modern Art