Trzy wersje kalendarze, ew. można stworzyć czwartą, ustawiając pod sobą kolejno drugą i trzecią wersję

Najbliższe 2 miesiące – wszystkie wydarzenia:

[add_eventon show_upcoming=”1″ number_of_months=”2″ hide_past=”yes” evc_open=”no” show_et_ft_img=”yes” exp_so=”yes” only_ft=”no”]

Wyłącznie polecane przez nas wydarzenia:

[add_eventon show_upcoming=”1″ number_of_months=”2″ hide_past=”yes” evc_open=”no” show_et_ft_img=”yes” exp_so=”yes” only_ft=”yes”]

Wersja mieszana: wszystkie wydarzenia, ale wyróżnione na początku każdego miesiąca:

[add_eventon show_upcoming=”1″ number_of_months=”2″ hide_past=”yes” evc_open=”no” show_et_ft_img=”yes” exp_so=”yes” only_ft=”no” ft_event_priority=”yes”]