Krakowskie Przedmieście_zimą_ilumnacja 2014_Fot. Filip Kwiatkowski (12) (Copy)